LCB040B – LED Compact Beacon – Flexi DIN Fixing – Blue – 10-30V

RRP: £45.14

£28.21 ex VAT

SKU: LAP-LCB040B Category: